Man_hinh_chinh5.PNG

Phần mềm kế toán miễn phí

Hoàn toàn miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ (TT133/2016/TT-BTC)

Không giới hạn thời gian, dung lượng lưu trữ, số người dùng, số lượng chứng từ cũng nh tính năng sản phẩm. 

Được hỗ trợ trực tiếp qua email và chat. Thời gian cam kết hỗ trợ trong vòng 24h

Cài đặt dễ dàng, thao tác thuận tiện, giao diện thân thiện.

Tốc độ nhanh, báo cáo chuẩn mực và đầy đủ

Thông minh nhiều tiện ích
Chú ý: Bạn cần điền đầy đủ các thông tin bên dưới để chúng tôi cấp bản quyền gửi tới bạn. Mọi thông tin bạn cung cấp sẽ hiện trên sổ sách và BCTC

Tên khách hàng *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Email *

Giám đốc *

Kế toán trưởng *

Điện thoại giám đốc

Điện thoại kế toán

Email giám đốc

Email kế toán