SAO2.JPG

Kế toán online miễn phí

- Truy cập mọi lúc mọi nơi trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau
- Thông minh, tốc độ nhanh, bảo mật cao, nhiều tiện ích
- Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ, nhiều báo cáo quản trị
- Cho phép người dùng chủ động sao lưu dữ liệu về máy tính cá nhân
- Hệ thống tự động sao lưu lên điện toán đám mây
* Chú ý: Hệ thống sẽ tự động gửi mail thông tin đăng nhập về cho Quý khách trong vòng 24h kể từ khi đăng ký
 

Tên khách hàng *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Email *

Giám đốc *

Kế toán trưởng *

Điện thoại giám đốc

Điện thoại kế toán

Email giám đốc

Email kế toán